Vytvořte fakturu

K A M Á D - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K A M Á D
IČO 31389155
TIN 2020321248
DIČ SK2020321248
Datum vytvoření 09 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K A M Á D
Prievozská 19
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 823 €
Zisk 6 657 €
Kapitál 11 994 €
Vlastní kapitál 1 295 €
Kontaktní informace
Email krajcik.rudolf@gmail.com
Telefon(y) 0903225111
Mobile(y) +421903225111, 0903225111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 63,548
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,843
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,843
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,843
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,705
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 456
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 456
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,899
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,899
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,899
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,350
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 434
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,916
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,548
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,490
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,194
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,194
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,657
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,276
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 45,276
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,899
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,899
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,366
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,790
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,221
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 782
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 782
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,557
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,823
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 65,557
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 266
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,690
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,784
D. Služby (účtová skupina 51) 25,755
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 834
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,964
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,964
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,133
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,018
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,983
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,983
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,983
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,150
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,493
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,493
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,657
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015