Vytvořte fakturu

ATI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATI
IČO 31389252
TIN 2020330213
DIČ SK2020330213
Datum vytvoření 23 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATI
Ružová dolina 8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 52 139 €
Zisk -6 168 €
Kontaktní informace
Email ati@atireal.sk
Telefon(y) 0905712817
Mobile(y) 0905712817
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,950
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,915
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,915
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,090
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,000
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,352
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,040
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,643
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,778
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,168
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,683
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 17,494
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 37,962
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,406
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 131
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 751
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,674
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 177
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 52,139
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,180
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,659
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 54,497
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,590
C. Služby (účtová skupina 51) 19,934
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,781
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 475
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,423
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 21,731
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,563
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,358
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,344
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,850
M. Úrokové náklady (562) 2,351
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 499
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,850
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,208
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015