Vytvořte fakturu

Metzler International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Metzler International
IČO 31389261
TIN 2020334459
DIČ SK2020334459
Datum vytvoření 07 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Metzler International
Hattalová 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 038 €
Zisk 25 958 €
Kapitál 48 743 €
Vlastní kapitál 40 142 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.metzlerinternational.cz
Telefon(y) +421244452013
Fax(y) 0244452013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 38,681
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 38,681
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,681
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,895
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 32,876
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,621
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,681
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 81,576
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 66,100
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,536
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,958
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,476
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,023
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,640
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,180
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,814
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 389
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 453
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 140,038
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 121,777
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,583
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 678
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 106,817
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,025
C. Služby (účtová skupina 51) 27,361
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 60,333
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,251
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,528
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,319
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,221
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 84,391
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,536
X. Úrokové výnosy (662) 1,536
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 653
M. Úrokové náklady (562) 318
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 39
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 296
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 883
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,104
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 8,146
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,958
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389261 TIN: 2020334459 DIČ: SK2020334459
 • Sídlo: Metzler International, Hattalová 12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jiří Kaiser Bořice 63 Domažlice 344 01 Česká republika 31.03.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Metzler International s.r.o. 13 278 € (100%) Domažlice 344 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.02.2010Noví spoločníci:
   Metzler International s.r.o. IČO: 62 621 017 Jindřichova 308 Domažlice 344 01 Česká republika
   16.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Metzler International s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   21.02.2006Nové obchodné meno:
   Metzler International s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Metzler International s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   20.02.2006Zrušené obchodné meno:
   Metzler International (Slovensko) s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Metzler International (Česko) s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   14.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Otta Tupolevova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.04.2002
   23.10.2003Noví spoločníci:
   Metzler International (Česko) s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 ČR
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Kaiser Bořice 63 Domažlice 344 01 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2003
   22.10.2003Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   17.04.2003Nové obchodné meno:
   Metzler International (Slovensko) s.r.o.
   16.04.2003Zrušené obchodné meno:
   METZLER Optik Partner s.r.o.
   26.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Otta Tupolevova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.04.2002
   25.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 04.04.2002
   24.11.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj zdravotníckeho optického materiálu, techniky a príslušenstva pre očné optiky - veľkoobchod
   28.06.2000Nové obchodné meno:
   METZLER Optik Partner s.r.o.
   27.06.2000Zrušené obchodné meno:
   Metzler Optik Partner s.r.o.
   19.07.1999Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   30.11.1998Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   16.10.1997Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 62 621 017 Chrastavická 217 Domažlice 344 01 Česká republika
   15.10.1997Zrušeny spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 47 714 042 Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   12.12.1996Noví spoločníci:
   METZLER Optik Partner s.r.o. IČO: 47 714 042 Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 04.04.2002
   11.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Galí Optik, s.r.o. Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   Metzler Optik Partner s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalová 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Galí Optik, s.r.o. Poděbradova 88 Domažlice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Fedor Šebesta Hraničiarov 4/b Bratislava 851 03