Vytvořte fakturu

EUROLINGUA JAZYKOVÁ ŠKOLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROLINGUA JAZYKOVÁ ŠKOLA
IČO 31389341
TIN 2020326099
DIČ SK2020326099
Datum vytvoření 16 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROLINGUA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Komárnická 26
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 518 €
Zisk -36 802 €
Kontaktní informace
Email school@eurolingua.sk
webové stránky http://www.eurolingua.sk
Telefon(y) +421243426622
Mobile(y) +421911511101, +421911511200, +421903511511, +421948511511
Fax(y) 0243426622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 114,993
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 114,993
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,693
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,543
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,003
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 721
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,819
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 126,536
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -167,484
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -137,653
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,802
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 294,020
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 290,531
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 343
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,787
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,667
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 286,734
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,489
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,518
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 39,124
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 139
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 76,607
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,584
C. Služby (účtová skupina 51) 25,265
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,482
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 630
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,394
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -35,089
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,275
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,713
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,713
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,713
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -36,802
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,802
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015