Vytvořte fakturu

LUBOCONS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUBOCONS
IČO 31389392
TIN 2020922354
DIČ SK2020922354
Datum vytvoření 13 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUBOCONS
Dlhá 1
90031
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 283 €
Zisk 4 951 €
Kontaktní informace
Email lubocons@lubocons.sk
webové stránky http://www.lubocons.sk
Telefon(y) +421260102811, +421260102813
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 196,699
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 186,408
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 186,408
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,316
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 185,035
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -6,943
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,308
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 745
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 720
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,563
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 629
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,934
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 983
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 983
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 196,699
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,094
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 884
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -42,568
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,059
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,627
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,951
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,793
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,320
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,422
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,568
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 172,473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 54,283
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 54,283
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 54,283
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,332
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,603
D. Služby (účtová skupina 51) 12,260
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 371
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,387
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,387
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,951
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,420
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,603
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,603
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,603
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,348
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,397
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,397
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,951
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389392 TIN: 2020922354 DIČ: SK2020922354
 • Sídlo: LUBOCONS, Dlhá 1, 90031, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97 29.05.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Gajdoš 6 639 € (100%) ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemických technológií, biotechnológií, ochrany zložiek životného prostredia a odpadov
   výskum, vývoj a výroba základných látok pre potravinárstvo, poľnohospodárstvo a farmaceutický priemysel mimo konečných liekových foriem, omamných látok a jedov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
   maloobchod - kúpa topvaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
   manažérska a marketingová činnosť
   30.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov, univerzálnych a špeciálnych mazadiel
   výroba a predaj autokozmetiky
   02.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97 Vznik funkcie: 29.05.2004
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   03.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   02.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Šindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   22.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   29.10.1999Nové sidlo:
   Dlhá 1 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   28.10.1999Zrušené sidlo:
   Krajná ulica 29 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   15.04.1999Noví spoločníci:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   14.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   16.01.1998Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Šindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   15.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   LUBOCONS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajná ulica 29 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov, univerzálnych a špeciálnych mazadiel
   výroba a predaj autokozmetiky
   Noví spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01