Vytvořte fakturu

AA Travel - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AA Travel
IČO 31389414
TIN 2020882226
DIČ SK2020882226
Datum vytvoření 17 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AA Travel
Astrová 4
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 094 €
Zisk 2 626 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905614345
Mobile(y) 0905614345
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,308
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,554
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,441
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,441
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,113
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 990
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,123
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,754
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 13,754
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,308
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,337
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,408
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,408
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,626
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,744
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,264
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 432
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 432
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 832
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 480
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 480
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 24,227
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 24,227
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 116,094
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 116,094
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 114,843
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,251
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,940
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,500
D. Služby (účtová skupina 51) 106,639
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,801
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,154
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,704
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 536
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 346
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 190
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -536
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,618
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 992
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 992
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,626
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389414 TIN: 2020882226 DIČ: SK2020882226
 • Sídlo: AA Travel, Astrová 4, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Ferák Astrová 4 Bratislava 821 02 10.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Ferák 6 639 € (100%) Astrová 4 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.12.2004Nové obchodné meno:
   AA Travel spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Astrová 4 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Martin Ferák Astrová 4 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Ferák Astrová 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.02.2003
   10.12.2004Zrušené obchodné meno:
   VINOTOUR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   27.08.1999Noví spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   17.02.1995Nové obchodné meno:
   VINOTOUR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   Noví spoločníci:
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Jendraššák Račianska 19 Bratislava 831 02
   RNDr. Mária Némethyová Vajnorská 9 Bratislava 831 03