Vytvořte fakturu

RLX components - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RLX components
IČO 31389457
TIN 2020304770
DIČ SK2020304770
Datum vytvoření 13 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RLX components
Jančova 7
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 530 189 €
Zisk 9 912 €
Kontaktní informace
Email info@rlx.sk
webové stránky http://www.rlx.sk
Telefon(y) +421262529121
Fax(y) 0262802576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 113,557
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,148
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,148
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,148
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,390
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 40,318
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,318
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,032
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,032
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,032
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,040
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 608
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,432
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,019
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,557
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,667
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,353
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,353
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 74,763
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 74,763
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,912
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,890
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,316
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,574
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,713
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,713
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,225
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,018
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 530,195
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 530,189
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 530,189
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 516,079
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 421,248
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,703
D. Služby (účtová skupina 51) 45,657
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,864
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,210
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,225
4. Sociální náklady (527, 528) 1,429
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 401
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,301
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,301
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,905
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,110
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,581
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,323
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,323
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,792
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,912
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389457 TIN: 2020304770 DIČ: SK2020304770
 • Sídlo: RLX components, Jančova 7, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02 31.01.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Radovan Kopa 6 639 € (100%) Drotárska 90 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02
   30.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   RLX components, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jančova 7 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s elektronickými a elektrickými zariadeniami, ich doplnkami a súčasťami
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava