Vytvořte fakturu

SYMICO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SYMICO
IČO 31389481
TIN 2020330224
DIČ SK2020330224
Datum vytvoření 27 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYMICO
Priehradná 11
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 118 207 €
Zisk 50 176 €
Kapitál 140 695 €
Vlastní kapitál 98 444 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245258603
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 137,564
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,018
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,018
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,018
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,415
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 936
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 936
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,048
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,106
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,106
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -58
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 35,392
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 35,382
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 74,039
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 61,972
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,067
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 131
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 137,564
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 122,980
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,501
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,501
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,176
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,750
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 666
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 666
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,144
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,144
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,940
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,678
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,678
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,053
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 699
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 344
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -7,203
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,369
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,834
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,834
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 118,207
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,752
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 115,354
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,718
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,709
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,288
D. Služby (účtová skupina 51) 11,152
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,826
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,504
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,158
4. Sociální náklady (527, 528) 1,164
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 684
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,018
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,018
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,489
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,180
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 771
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 103
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 103
XII. Kurzové zisky (663) 3,306
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,904
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 388
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,335
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,181
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -724
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 64,765
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,589
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,589
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,176
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389481 TIN: 2020330224 DIČ: SK2020330224
 • Sídlo: SYMICO, Priehradná 11, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 27.02.1995
  Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07 27.02.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Syč-Milý 3 319 € (50%) Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  Mária Syčová-Milá 3 319 € (50%) Priehradná 11 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.03.2012Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   12.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.02.1995
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.02.1995
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   SYMICO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   prenájom ostatných strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07