Vytvořte fakturu

VIJOLLA COSMETIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název VIJOLLA COSMETIC
Stav Zničeno
IČO 31389546
TIN 2020341807
DIČ SK2020341807
Datum vytvoření 20 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIJOLLA COSMETIC
Pri Vinohradoch 172
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 657 €
Zisk -593 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903420591
Fax(y) 0317898600
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,442
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,379
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,103
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,505
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,869
3. Výrobky (123) - /194/ 729
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,233
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,026
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,026
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 207
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,043
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 321
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,722
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 63
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,627
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,083
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,695
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,778
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -593
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,527
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 420
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 420
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,584
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,742
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,742
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,384
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 536
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 699
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,223
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,523
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,523
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 288
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 288
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,435
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,657
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 42,823
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 612
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,222
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,414
D. Služby (účtová skupina 51) 3,523
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,922
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,858
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,917
4. Sociální náklady (527, 528) 1,147
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 51
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 657
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,720
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 290
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 276
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -290
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 367
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -593
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • IČO :31389546 TIN: 2020341807 DIČ: SK2020341807
 • Sídlo: VIJOLLA COSMETIC, Pri Vinohradoch 172, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Únor 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.02.2016Zrušené obchodné meno:
   VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   12.08.2009Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   20.02.1995Nové obchodné meno:
   VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným