Vytvořte fakturu

HPS TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HPS TRADE
IČO 31389554
TIN 2020321325
DIČ SK2020321325
Datum vytvoření 23 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HPS TRADE
Strojnícka 103
82105
Bratislava
Financial information
Zisk -1 949 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243410285
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,411
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,411
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,855
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,806
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,806
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,556
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 595
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 961
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,411
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,493
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,847
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,847
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,949
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,904
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 154
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,750
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 292
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 292
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,498
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 896
D. Služby (účtová skupina 51) 896
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -896
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -896
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -989
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,949
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31389554 TIN: 2020321325 DIČ: SK2020321325
 • Sídlo: HPS TRADE, Strojnícka 103, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07 15.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dita Sirotová 6 639 € (100%) Anenská 4 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2003Nové predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania obstarávateľských služieb spojených s prenájmom
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 15.07.1998
   02.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07
   27.06.2001Nové sidlo:
   Strojnícka 103 Bratislava 821 05
   26.06.2001Zrušené sidlo:
   Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dita Sirotová Anenská 4 Bratislava 811 07
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   18.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   17.05.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   20.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Petrík Šoltésovej 10 Bratislava
   19.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   23.02.1995Nové obchodné meno:
   HPS TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava