Vytvořte fakturu

Q - JOB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Q - JOB
IČO 31389911
TIN 2020304748
DIČ SK2020304748
Datum vytvoření 27 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Q - JOB
Gajova 5
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 96 773 €
Zisk -2 600 €
Kapitál 109 707 €
Vlastní kapitál 23 182 €
Kontaktní informace
Email qjobsro@gmail.com
Telefon(y) 0239021443
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 55,064
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 55,064
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 55,064
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 97,553
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,126
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,697
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,444
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 152,617
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,582
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 15,879
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,600
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,035
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 32,168
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 99,867
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,481
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 497
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,488
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,401
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 96,773
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 96,773
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 95,677
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 44,715
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,837
C. Služby (účtová skupina 51) 19,970
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 529
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,028
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 21
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,841
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,096
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,251
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,736
M. Úrokové náklady (562) 1,979
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 106
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 651
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,736
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,640
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015