Vytvořte fakturu

D I R E M A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D I R E M A
IČO 31390099
TIN 2020354424
DIČ SK2020354424
Datum vytvoření 09 Únor 1995
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo D I R E M A
Žehrianska 2
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 061 €
Kapitál 30 655 €
Vlastní kapitál 6 639 €
Kontaktní informace
Email info@studiorelax.sk
Telefon(y) 0263830107, 0905720021
Mobile(y) 0905207158, 0905720021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,198
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,198
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,576
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,251
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,049
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,146
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,696
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,449
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,639
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,810
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 173
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,137
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 825
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,889
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,866
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,557
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,061
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,078
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 45,739
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,244
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,613
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 898
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,898
C. Služby (účtová skupina 51) 15,200
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,565
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 624
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,845
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 26
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,557
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,448
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,821
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 391
M. Úrokové náklady (562) 238
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 149
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -391
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,057
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 1,057
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015