Vytvořte fakturu

BAT Media - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAT Media
IČO 31390129
TIN 2020304880
DIČ SK2020304880
Datum vytvoření 22 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAT Media
Kýčerského 5
81000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 181 €
Zisk -13 265 €
Kontaktní informace
Email boatpub@boatpub.sk
Telefon(y) 0915725379
Mobile(y) 0915725379
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 493,163
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 395,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 395,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 395,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,163
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,731
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 78,262
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,262
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,469
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,432
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 158
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,274
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 493,163
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,122
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 170
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,925
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 19,925
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -72,592
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,309,849
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,382,441
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,265
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 552,285
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 512,120
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,650
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,650
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,446
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 997
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 440,027
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 332
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 39,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,181
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,583
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 598
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,481
D. Služby (účtová skupina 51) 733
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 711
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,700
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -733
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,006
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,924
2. Ostatní náklady (562A) 16,924
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,005
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,305
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,265
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390129 TIN: 2020304880 DIČ: SK2020304880
 • Sídlo: BAT Media, Kýčerského 5, 81000, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06 09.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ľubomír Fogaš 6 640 € (100%) Pri kolíske 52 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.07.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Pri kolíske 52 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 09.08.2004
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.08.2004
   14.08.2004Noví spoločníci:
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.08.2004
   13.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.2004
   15.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   14.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   24.02.2004Nové obchodné meno:
   BAT Media, spol.s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Kopčianska 63 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.2004
   23.02.2004Zrušené obchodné meno:
   B.O.A.T. Publicity, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach Skončenie funkcie: 30.01.2004
   05.08.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Fogaš Hradská 146 Bratislava 821 07
   04.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   28.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   27.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   21.06.2001Nové sidlo:
   Kýčerského 5 Bratislava 1 810 00
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach Skončenie funkcie: 30.01.2004
   20.06.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   16.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   B.O.A.T. Publicity, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie
   vydavateľská a edičná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prekladateľská činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti výroby a šírenia videoprogramov a filmu
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom predaja ďalším prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava 851 04