Vytvořte fakturu

TEKSYS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEKSYS
IČO 31390170
TIN 2020354347
DIČ SK2020354347
Datum vytvoření 03 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKSYS
Topolčianska 1
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 115 778 €
Zisk 5 866 €
Kapitál 19 937 €
Vlastní kapitál 8 627 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244462927
Fax(y) 0244462927
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,803
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,577
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,873
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,873
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,873
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,704
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,400
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 226
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,803
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,169
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,866
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,634
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 700
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 700
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,531
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,907
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,907
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,940
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 408
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 599
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,677
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 403
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 115,778
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 115,778
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 113,322
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,456
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,732
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,441
D. Služby (účtová skupina 51) 60,205
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,601
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,685
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,119
4. Sociální náklady (527, 528) 797
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 238
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,046
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,132
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 518
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 518
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -517
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,529
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,663
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,663
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390170 TIN: 2020354347 DIČ: SK2020354347
 • Sídlo: TEKSYS, Topolčianska 1, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04 01.03.2000
  Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05 01.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Borovička 3 320 € (50%) Púpavova 34 Bratislava 841 04
  Alojz Vika 3 320 € (50%) Topolčianská 1 Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Tivadar Turčan Malý Ostrov 73 Dedina Mládeže 946 04
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   03.03.1995Nové obchodné meno:
   TEKSYS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topolčianska 1 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kovoobrábanie
   galvanizácia kovov
   zámočníctvo
   výroba kovových a nekovových odliatkov stavebného a nábytkového kovania
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Borovička Púpavova 34 Bratislava 841 04
   Tivadar Turčan Topolčianská 1 Bratislava 851 05
   Alojz Vika Topolčianská 1 Bratislava 851 05