Vytvořte fakturu

CityPro - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.02.2016
Basic information
Obchodní název CityPro
IČO 31390196
TIN 2020304891
DIČ SK2020304891
Datum vytvoření 28 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CityPro
Panská 14
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 259 398 €
Zisk 52 380 €
Kapitál 1 391 254 €
Vlastní kapitál 373 059 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254419840
Date of updating data: 15.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 584,044
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 175,759
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 408,285
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 741,898
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 265,365
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 457,484
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,049
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,325,942
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 425,440
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 365,757
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,380
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 900,502
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 30,451
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,501
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,157
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,845
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,499
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 766,250
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 43,300
Date of updating data: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 259,398
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 259,398
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 165,208
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,099
C. Služby (účtová skupina 51) 76,800
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,964
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 66,382
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,236
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,727
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 94,190
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 173,499
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 25,629
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 25,179
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 450
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -25,626
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 68,564
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 16,184
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 52,380
Date of updating data: 15.02.2016
Date of updating data: 15.02.2016
 • IČO :31390196 TIN: 2020304891 DIČ: SK2020304891
 • Sídlo: CityPro, Panská 14, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave 900 46 28.02.1995
  Ing. Gerhard Plaschko Georgistrasse 90a Viedeň 1210 Rakúsko 20.12.2006
  Mag. Verena Plaschko Georgistraße 90a Viedeň 1210 Rakúska republika 27.04.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RE-ARS, spol. s r.o. 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2016Noví spoločníci:
   RE-ARS, spol. s r.o. Panská 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
   12.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mag. Verena Plaschko Georgistraße 90a Viedeň 1210 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.04.2015
   28.11.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Milan Nemec Družstevná 264 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 28.02.1995
   Ing. Gerhard Plaschko Georgistrasse 90a Viedeň 1210 Rakúsko Vznik funkcie: 20.12.2006
   19.01.2004Nové sidlo:
   Panská 14 Bratislava 811 01
   28.02.1995Nové obchodné meno:
   CityPro spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   realitná agentúra,