Vytvořte fakturu

ATELIER ART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATELIER ART
IČO 31390218
TIN 2020304781
DIČ SK2020304781
Datum vytvoření 06 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATELIER ART
Radlinského 24C
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 835 €
Zisk -4 919 €
Kapitál 112 070 €
Vlastní kapitál 62 349 €
Kontaktní informace
Email atelier-art@atelierart.sk
Telefon(y) 0255410262, 0255410263, 0245641131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,933
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,933
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,111
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,382
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 77,092
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 764
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,446
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 112,315
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,429
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,617
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 52,092
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,919
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,886
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,390
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 53,242
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,705
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,886
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,651
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 254
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,835
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,835
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,281
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,491
C. Služby (účtová skupina 51) 6,550
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 564
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,912
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,266
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,498
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,446
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,794
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 513
M. Úrokové náklady (562) 423
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 90
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -513
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,959
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390218 TIN: 2020304781 DIČ: SK2020304781
 • Sídlo: ATELIER ART, Radlinského 24C, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Ľubomír Boháč Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01 06.03.1995
  Ing. arch. Katarína Boháčová Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01 20.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Ľubomír Boháč 6 639 € (89.8%) Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01
  Ing. arch. Katarína Boháčová 750 € (10.2%) Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. arch. Katarína Boháčová Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Katarína Boháčová Na Vŕšku 339/4 Bratislava-Staré Mesto 811 01 Vznik funkcie: 20.01.2015
   28.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.03.1995
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   02.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Na Vŕšku 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb bytových a občianskych stavieb/vrátane vybavenosti sídlištných celkov
   kúpa, predaj nehnuteľnosti
   06.03.1995Nové obchodné meno:
   ATELIER ART, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 24C Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, kúpa predaj tovaru, maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   grafické služby a realizácia interiérov
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava
   Ing. arch. Marián Jurča Bajkalská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Ľubomír Boháč Grösslingova 40 Bratislava