Vytvořte fakturu

TC-Com - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TC-Com
IČO 31390226
TIN 2020860171
DIČ SK2020860171
Datum vytvoření 07 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TC-Com
Jablonka 103
90621
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 405 €
Zisk 25 103 €
Kapitál 58 752 €
Vlastní kapitál 9 661 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903533775
Mobile(y) +421903533775
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,286
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,286
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,286
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,392
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,574
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,165
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,539
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 67,678
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,764
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 376
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,647
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,103
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,914
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,015
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,964
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,087
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,356
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 745
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,776
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,633
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -8,698
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 133,405
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 80,881
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,524
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 106,288
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,126
C. Služby (účtová skupina 51) 27,800
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,400
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,907
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,027
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,028
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,117
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,955
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 147
X. Úrokové výnosy (662) 3
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 144
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,161
M. Úrokové náklady (562) 28
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,133
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,014
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,103
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,103
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390226 TIN: 2020860171 DIČ: SK2020860171
 • Sídlo: TC-Com, Jablonka 103, 90621, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Březen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2007Nové sidlo:
   Jablonka 103 Jablonka 906 21
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Jablonka 906 21
   17.04.2007Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Myjava 906 21
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   TC-Com s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Myjava 906 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ušiak Jablonka 103 Myjava 906 21
   18.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Pecom Real s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Pecom s.r.o. Tomášikova 26 Bratislava
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava
   13.06.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava
   12.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Center Immobilien Service s.r.o. Hlaváčikova 26 Bratislava
   07.03.1995Nové obchodné meno:
   Pecom Real s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej agentúry
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pecom s.r.o. Tomášikova 26 Bratislava
   Center Immobilien Service s.r.o. Hlaváčikova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kučera Studenohorská 40 Bratislava