Vytvořte fakturu

PNEUMAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PNEUMAX
IČO 31390242
TIN 2020321336
DIČ SK2020321336
Datum vytvoření 24 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PNEUMAX
Bazová 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 014 €
Zisk 1 198 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255410132, +421255422986
Fax(y) 0245644401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,038
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,038
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,038
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 217,922
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,124
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,401
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 218,960
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,454
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 759
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,858
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,198
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,506
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,403
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 203,810
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,222
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,375
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,982
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,231
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 71,014
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 62,910
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,104
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 68,339
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 14,105
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,067
C. Služby (účtová skupina 51) 16,164
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,292
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,358
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,675
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,678
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 517
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 517
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -517
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,158
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,198
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390242 TIN: 2020321336 DIČ: SK2020321336
 • Sídlo: PNEUMAX, Bazová 8, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06 11.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Pastucha 13 280 € (100%) Estónska 47 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   12.02.2001Noví spoločníci:
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 2 821 06
   11.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   PNEUMAX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Pastucha Estónska 47 Bratislava 821 06
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   10.03.1996Zrušené obchodné meno:
   CARECA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Planét 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   24.02.1995Nové obchodné meno:
   CARECA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Planét 11 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Ivan ul. Planét 11 Bratislava 821 02
   Peter Mosný Krížna 12 Bratislava 811 07
   Július Šubík Súťažná 2 Bratislava 821 08