Vytvořte fakturu

AUDITEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUDITEX
IČO 31390251
TIN 2020304946
DIČ SK2020304946
Datum vytvoření 24 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDITEX
Astrova 46
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 115 752 €
Zisk 3 133 €
Kontaktní informace
Email auditex@auditex.sk
Telefon(y) 0255562652
Fax(y) 0255562652
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,174
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,446
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,446
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,884
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,562
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,740
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,220
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,220
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,072
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,072
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,072
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,448
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 632
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,816
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,988
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,988
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,174
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,475
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,714
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,714
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,628
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,628
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,133
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,699
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 740
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 740
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,502
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,435
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,435
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,684
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,072
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,705
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,499
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,457
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,457
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 115,752
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 115,752
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,080
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 108,673
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,749
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,290
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,012
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,067
D. Služby (účtová skupina 51) 37,308
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,573
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 42,747
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,868
4. Sociální náklady (527, 528) 958
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,720
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,487
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,487
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,123
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,462
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,366
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 146
2. Ostatní náklady (562A) 146
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -144
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,318
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,185
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,185
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,133
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390251 TIN: 2020304946 DIČ: SK2020304946
 • Sídlo: AUDITEX, Astrova 46, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Doc. Ing. Mária Heribanová, CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82 04.07.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Doc. Ing. Mária Heribanová, CSc. 4 000 € (57.1%) K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82
  Radovan Grežďo 3 000 € (42.9%) Bernolákova 180 Chynorany 956 33
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.06.2014Noví spoločníci:
   Radovan Grežďo Bernolákova 180 Chynorany 956 33
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.2010Nové sidlo:
   Astrova 46 Bratislava 821 01
   21.12.2010Zrušené sidlo:
   Jelačičová 8 Bratislava 821 08
   09.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.2002Nové obchodné meno:
   AUDITEX s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. K Mrázovej doline 16/401 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 04.07.2002
   11.09.2002Zrušené obchodné meno:
   HSC s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002
   26.06.2000Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   forfaiting
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   HSC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   29.05.1997Zrušené obchodné meno:
   HESA consulting s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   24.02.1995Nové obchodné meno:
   HESA consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, činnosť účtovného poradcu, činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Mária Heribanová , CSc. Kyjevská 7 Bratislava
   Ing. Blažena Szabová Heyrovského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 04.07.2002