Vytvořte fakturu

PROMOTION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROMOTION
IČO 31390269
TIN 2020346955
DIČ SK2020346955
Datum vytvoření 08 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMOTION
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 782 406 €
Zisk 389 720 €
Kapitál 1 557 135 €
Vlastní kapitál 380 593 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.agentura-promotion.sk
Telefon(y) +421248282140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,292,538
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 600,110
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 200,908
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,249
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 179,659
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 399,202
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 399,202
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 678,033
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,400
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 127
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,273
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 298,880
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 224,343
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 224,343
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,721
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,816
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 373,753
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 277,531
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 96,222
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,395
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,604
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,292,538
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,750
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 139,727
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 139,727
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 389,720
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 755,788
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 194,691
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 57,148
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 997
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 135,036
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,510
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 560,092
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 519,402
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 519,402
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,224
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,947
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,519
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,005
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,005
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,615,390
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,782,406
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,615,390
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,116
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,281,448
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,356
D. Služby (účtová skupina 51) 729,072
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 222,828
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 169,919
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,045
4. Sociální náklady (527, 528) 1,864
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,769
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 91,447
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 91,447
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,827
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195,149
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 500,958
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 856,962
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,331
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,331
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,331
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,633
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,358
2. Ostatní náklady (562A) 9,358
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,275
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,302
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 493,656
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 103,936
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 103,935
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 389,720
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390269 TIN: 2020346955 DIČ: SK2020346955
 • Sídlo: PROMOTION, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Bohuslav Vajcík Stanekova 14 Bratislava 24.08.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Bohuslav Vajcík 6 639 € (100%) Stanekova 14 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.02.2008Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   správa bytového/nebytového fondu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   16.04.2004Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 9 Bratislava 821 05
   24.08.1998Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 9 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Stanekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Vajcík Stanekova 14 Bratislava
   23.08.1998Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umeleckej tvorby, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava
   08.03.1995Nové obchodné meno:
   PROMOTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umeleckej tvorby, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
   Noví spoločníci:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Jana Šipošová Adamiho 15 Bratislava