Vytvořte fakturu

CONGRESS SERVICE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONGRESS SERVICE SLOVAKIA
IČO 31390315
TIN 2020321314
DIČ SK2020321314
Datum vytvoření 27 Únor 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONGRESS SERVICE SLOVAKIA
Palackého 22
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 106 737 €
Zisk -86 242 €
Kapitál 2 588 509 €
Vlastní kapitál 1 033 794 €
Kontaktní informace
Email congress.service@reduta.sk
Telefon(y) 0254435242, 0254435257, 0903265543
Mobile(y) +421903265543, +421911161017, 0903265543, 0911161017
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,420,372
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,160,997
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,160,997
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 303,639
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,827,444
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,777
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,137
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 259,024
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,814
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,898
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,916
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 197,363
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 196,992
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,992
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 371
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,847
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,971
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,876
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 351
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 351
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,420,372
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 980,732
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 763,461
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 763,461
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 55,712
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 55,712
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 247,801
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 496,919
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -249,118
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -86,242
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,439,640
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,021,654
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,004,573
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,081
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 395,729
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69,674
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,674
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 261,111
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,841
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,269
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,734
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,257
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,102,764
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,106,737
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 161,472
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 421,732
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 519,560
V. Aktivace (účtová skupina 62) 3,935
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,154,176
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 96,361
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 222,816
D. Služby (účtová skupina 51) 180,738
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 483,523
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 351,350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 119,697
4. Sociální náklady (527, 528) 12,476
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,585
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 151,159
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 151,159
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,993
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,987
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,439
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 606,784
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,718
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,718
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,718
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,640
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,797
2. Ostatní náklady (562A) 38,797
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,843
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,922
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -83,361
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -86,242
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390315 TIN: 2020321314 DIČ: SK2020321314
 • Sídlo: CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, Palackého 22, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Únor 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Sylvia Ladeinová Korytnícka 2 Bratislava 821 07 24.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MERK REALITY a.s. 763 461 € (100%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.10.2010Nové sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Medená 3 Bratislava 811 02
   04.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sylvia Ladeinová Korytnícka 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.03.2009
   03.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Šimeková Lesná ul. 13 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.01.2009
   07.02.2009Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Šimeková Lesná ul. 13 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.01.2009
   06.02.2009Zrušeny spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Teplá Bagarova 4 Bratislava 841 01
   27.10.2003Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   31.10.2001Nové sidlo:
   Medená 3 Bratislava 811 02
   30.10.2001Zrušené sidlo:
   Palackého 24 Bratislava 811 02
   04.10.2000Noví spoločníci:
   MERK REALITY a.s. IČO: 35 787 198 Gorkého 8-12 Bratislava
   03.10.2000Zrušeny spoločníci:
   SATUR a.s. IČO: 31 391 966 Miletičova 1 Bratislava 824 72
   16.11.1999Nové sidlo:
   Palackého 24 Bratislava 811 02
   15.11.1999Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 824 72
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Marta Teplá Bagarova 4 Bratislava 841 01
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mazák Palkovičova 11 Bratislava
   22.01.1999Nové obchodné meno:
   CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 824 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mazák Palkovičova 11 Bratislava
   21.01.1999Zrušené obchodné meno:
   CASINO CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dobrovodský Gercenova 19 Bratislava
   22.05.1998Noví spoločníci:
   SATUR a.s. IČO: 31 391 966 Miletičova 1 Bratislava 824 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dobrovodský Gercenova 19 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Casinos Slovakia, a.s. Miletičova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   22.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   21.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Harra Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   CASINO CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 14 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   všetky gastronomické služby - pohostinská činnosť
   realizácia usporiadateľských služieb ako napr. výstav, vernisážií, módnych prehliadok, tlačových konferencií, koncertov, podnikových slávností, prezentácií
   prevádzkovanie hotelov
   Noví spoločníci:
   Casinos Slovakia, a.s. Miletičova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Harra Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Peter Holič Svidnícka 11 Bratislava