Vytvořte fakturu

HERBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HERBA
IČO 31390421
TIN 2020354314
DIČ SK2020354314
Datum vytvoření 09 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERBA
Švabinského 4a
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 159 153 €
Zisk 326 €
Kapitál 112 767 €
Vlastní kapitál 74 963 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254776682, 0254776683, 0905174588
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 59,425
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,134
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 431
3. Výrobky (123) - /194/ 10,477
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,203
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 46,203
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,203
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,023
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,018
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,005
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 291
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 291
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,425
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,789
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,277
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 913
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 913
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,969
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 146,006
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -130,037
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 326
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,636
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,455
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,455
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,841
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,391
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,391
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,475
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,454
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,521
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,340
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 174,553
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 159,153
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,857
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 172,696
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -24,045
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,645
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,373
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,321
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,196
D. Služby (účtová skupina 51) 86,908
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,375
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,445
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,930
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 567
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,780
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,083
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,252
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 681
2. Ostatní náklady (562A) 681
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 571
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 528
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 202
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 202
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 326
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390421 TIN: 2020354314 DIČ: SK2020354314
 • Sídlo: HERBA, Švabinského 4a, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01 03.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Milan Lehký 6 640 € (100%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.09.2012Nové obchodné meno:
   HERBA, spol. s. r. o.
   20.09.2012Zrušené obchodné meno:
   HERBA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Maroš Podzáhradná 60/L Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 02.10.2007
   20.02.2010Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lehký Bárdošova 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ivan Maroš Podzáhradná 60/L Bratislava 821 06
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 31
   17.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 02.10.2007
   16.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   27.06.2007Noví spoločníci:
   Ivan Maroš Borinka 326 Borinka 900 31
   26.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava 831 01
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava 851 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava
   09.03.1995Nové obchodné meno:
   HERBA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 4a Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných a viazaných živností uvedených v prílohe 1 a 2 živnostenského zákona
   nákup a predaj periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Lehký Bardošova 3 Bratislava
   Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký , CSc. Švabinského 4a Bratislava