Vytvořte fakturu

AS-CENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AS-CENTRUM
IČO 31390528
TIN 2020321391
DIČ SK2020321391
Datum vytvoření 06 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AS-CENTRUM
Osuského 42
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 656 €
Zisk -394 €
Kapitál 504 347 €
Vlastní kapitál 10 659 €
Kontaktní informace
Email ascentrum@ascentrum.sk
Telefon(y) 0252731477
Fax(y) 0252731477
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,741
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,741
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,741
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 477,167
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 73,530
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 366,895
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,381
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,626
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 478,908
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,265
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,705
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 60,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,117
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -58,163
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -394
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 468,643
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 468,643
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 170,827
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,421
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,395
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 287,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,656
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,656
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,011
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 815
C. Služby (účtová skupina 51) 440
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 90
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,666
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 645
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,255
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 566
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390528 TIN: 2020321391 DIČ: SK2020321391
 • Sídlo: AS-CENTRUM, Osuského 42, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03 15.08.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Viktor Janček 3 353 € (50%) Osuského 42 Bratislava 851 03
  RSDr. Jozef Janček 3 353 € (50%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2006Noví spoločníci:
   RSDr. Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava 841 05
   02.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.08.2003
   18.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 15.08.2003
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 15.08.2003
   17.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava
   16.08.2001Nové sidlo:
   Osuského 42 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Viktor Janček Osuského 42 Bratislava 851 03
   Slávka Antašová Trlinská 27 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Jozef Janček Ľudovíta Fullu 17 Bratislava
   15.08.2001Zrušené sidlo:
   Trenčianská 56 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Slávka Antašová Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   06.03.1995Nové obchodné meno:
   AS-CENTRUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianská 56 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pleteného tovaru
   sprostredkovanie obchodu
   opravy odevov
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   čistenie budov /okrem dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie/
   upratovacie práce
   výroba stolných a podobných textilných výrobkov pre domácnosť
   výroba pracovných odevov
   výroba iných odevov a doplnkov
   výroba vrchného ošatenia
   Noví spoločníci:
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Slávka Antašová Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Antaš Žehrianska 10 Bratislava
   Pavol Slávik Trenčianská 56 Bratislava