Vytvořte fakturu

KRONOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KRONOS
IČO 31390676
TIN 2020321380
Datum vytvoření 13 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRONOS
Závadská 16
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 0
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 0
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 0
4. Sociální náklady (527, 528) 0
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255735.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390676 TIN: 2020321380
 • Sídlo: KRONOS, Závadská 16, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06 10.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Rimeš 19 123 € (80%) Závadská 16 Bratislava 831 06
  Peter Rimeš 4 781 € (20%) Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2003Nové sidlo:
   Závadská 16 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06
   Peter Rimeš Skalická cesta 12 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rimeš Závadská 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.02.2003
   19.11.2003Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   09.05.2001Nové sidlo:
   Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kováč Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   Ľubica Kováčová Krajinská cesta 59 Svätý Jur 900 21 Skončenie funkcie: 10.02.2003
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Klincová 39 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bóc Podhájska 163 Budmerice 900 86
   Peter Darfaš Nezábudkova 14 Bratislava 821 01
   Pavol Kolárik Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mária Koláriková Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02
   Ivan Kulifaj Pri Kríži 36 Bratislava 842 01
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Minárik J. Kostku 2429/10 Malacky 901 01
   Ladislav Molnár Horná Pôtoň 930 36
   Rastislav Novák Jána Stanislava 11 Bratislava 841 05
   Vladimír Pavlis Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Vladimír Petráš Bernolákova 11 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Pračko J. Kráľa 11 Bratislava 821 06
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   13.03.1995Nové obchodné meno:
   KRONOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 39 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
   prenájom motorových vozidiel, leasing
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Vojtech Bóc Podhájska 163 Budmerice 900 86
   Peter Darfaš Nezábudkova 14 Bratislava 821 01
   Pavol Kolárik Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mária Koláriková Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02
   Ivan Kulifaj Pri Kríži 36 Bratislava 842 01
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Minárik J. Kostku 2429/10 Malacky 901 01
   Ladislav Molnár Horná Pôtoň 930 36
   Rastislav Novák Jána Stanislava 11 Bratislava 841 05
   Vladimír Pavlis Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Vladimír Petráš Bernolákova 11 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Pračko J. Kráľa 11 Bratislava 821 06
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Šimon Valovič Saratovská 10 Bratislava 841 02