Vytvořte fakturu

SOLID - I - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLID - I
IČO 31390765
TIN 2020321292
DIČ SK2020321292
Datum vytvoření 09 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLID - I
Vlčie hrdlo 76
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 236 927 €
Zisk 6 621 €
Kapitál 116 379 €
Vlastní kapitál 76 522 €
Kontaktní informace
Email solid1@orangemail.sk
Telefon(y) 0245523092
Mobile(y) 0949628635
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 109,720
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,193
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,193
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,431
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,468
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,294
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,527
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 69,923
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 69,923
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,131
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,131
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,131
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,473
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 180
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,293
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,720
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,660
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,834
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,834
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 50,566
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 50,566
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,621
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,060
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,060
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 364
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,752
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 432
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 242
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,970
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 236,927
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 236,927
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,661
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 200,735
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,704
D. Služby (účtová skupina 51) 6,354
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,716
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,858
4. Sociální náklady (527, 528) 858
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 836
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,266
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,266
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,266
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,134
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 467
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 465
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 112
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 112
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 355
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,621
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015