Vytvořte fakturu

INTERGLOBAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERGLOBAD
IČO 31390773
TIN 2020330268
Datum vytvoření 08 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERGLOBAD
Teslová 5/212
82102
Bratislava
Financial information
Zisk -567 €
Kapitál 89 €
Vlastní kapitál -758 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 102
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 102
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,325
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 48,671
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 592
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 592
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -56,661
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 280
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -56,941
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -567
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,427
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 747
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 747
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 680
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -87
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -567
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3932210.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390773 TIN: 2020330268
 • Sídlo: INTERGLOBAD, Teslová 5/212, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06 21.06.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Kvasnica 6 640 € (100%) Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2011Nové sidlo:
   Teslová 5/212 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kvasnica Beňadická 28/3019 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 21.06.2011
   24.06.2011Zrušené sidlo:
   Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   19.05.2005Nové sidlo:
   Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Herlianska 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Katarína Maczeková Mierová 32 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   18.05.2005Zrušené sidlo:
   Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.1995
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   26.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   19.11.1997Noví spoločníci:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Maczeková Martinská 56 Bratislava 821 05
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   18.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   08.03.1995Nové obchodné meno:
   INTERGLOBAD, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zaobstarávanie správy nehnuteľností a výkon práv a povinností vyplávajúcich z vlastníckych vzťahov a verejno - právnych vzťahov v rozsahu voľnej živnosti
   prenajímanie nebytových priestorov na obchodné účely a účely služieb a technicko - hospodárske a prevádzkové spravovanie objektov a ich priľahlých spoločných priestorov a zariadené (hospodárska správa objektov)
   vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Svaljavčík Martinská 56 Bratislava 821 05
   Katarína Svaljavčíkova Martinská 56 Bratislava 821 05