Vytvořte fakturu

ČISTAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název ČISTAM
Stav Zničeno
IČO 31390871
TIN 2020807745
Datum vytvoření 16 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČISTAM
Gorkého 13
81101
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,307
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,307
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,307
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,307
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,307
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,827
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,332
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 28.04.2016
Files
3904125.tif
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :31390871 TIN: 2020807745
 • Sídlo: ČISTAM, Gorkého 13, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2016Zrušené obchodné meno:
   ČISTAM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   12.03.1998Nové sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   16.03.1995Nové obchodné meno:
   ČISTAM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným