Vytvořte fakturu

BRITT MARKETING SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Obchodní název BRITT MARKETING SLOVAKIA
IČO 31390897
TIN 2020807767
Datum vytvoření 15 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRITT MARKETING SLOVAKIA
Fučíkova 30
08501
Bardejov
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,858
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 199
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 199
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 199
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,659
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,066
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,066
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,593
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 597
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,858
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,822
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,036
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,003
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,523
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,523
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.08.2015
Files
4240587.tif
Date of updating data: 25.08.2015
 • IČO :31390897 TIN: 2020807767
 • Sídlo: BRITT MARKETING SLOVAKIA, Fučíkova 30, 08501, Bardejov
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.11.2001Nové sidlo:
   Fučíkova 30 Bardejov 085 01
   Noví spoločníci:
   Bill Britt TX 76 248 Smethwick Coue Kellar 1108 USA
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ján Balon Podhradie 80/78 Zborov 086 33
   Peter Balon Podhradie 80/78 Zborov 086 33
   26.11.2001Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Bill Britt TX 76 248 Smethwick Coue Kellar 1108 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Natália Bajcurová Znievska 13 Bratislava
   Igor Cehlárik Znievska 13 Bratislava
   15.03.1995Nové obchodné meno:
   BRITT MARKETING SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenské služby v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť a distribúcia materiálov
   inžinierska činnosť
   organizovanie školení, seminárov, sympózií a spoločensko-kultúrnych podujatí
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovanie, výroba, predaj a požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Bill Britt TX 76 248 Smethwick Coue Kellar 1108 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Natália Bajcurová Znievska 13 Bratislava
   Igor Cehlárik Znievska 13 Bratislava