Vytvořte fakturu

KINO-EX-PORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KINO-EX-PORT
IČO 31390919
TIN 2020330279
DIČ SK2020330279
Datum vytvoření 15 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KINO-EX-PORT
Hríbová 19
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 €
Zisk -2 763 €
Kapitál 3 124 €
Vlastní kapitál 2 399 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,771
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,771
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,771
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 532
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 532
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,303
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 636
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 73,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -76,572
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,763
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,667
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,667
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 449
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 60
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 60
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,823
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,222
C. Služby (účtová skupina 51) 1,383
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 218
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,763
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,545
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,763
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,763
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390919 TIN: 2020330279 DIČ: SK2020330279
 • Sídlo: KINO-EX-PORT, Hríbová 19, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Župánek Hríbová 19 Bratislava 15.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Župánek 6 639 € (100%) Hríbová 19 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.08.2002Nové obchodné meno:
   KINO-EX-PORT spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Župánek Hríbová 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Župánek Hríbová 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   27.08.2002Zrušené obchodné meno:
   DINO - M Slovakia spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava
   Pavel Bareš Slunečnicová 32 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Kubánek Albrechtove námestie 3101 Praha 10 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava
   15.03.1995Nové obchodné meno:
   DINO - M Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hríbová 19 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava
   Pavel Bareš Slunečnicová 32 Praha Česká republika
   Ing. Jiří Kubánek Albrechtove námestie 3101 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Župánek Hríbova 19 Bratislava