Vytvořte fakturu

SD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SD
IČO 31390927
TIN 2020341818
Datum vytvoření 15 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SD
Bardošova 20
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 925 €
Zisk -84 515 €
Kapitál 2 844 885 €
Vlastní kapitál -579 792 €
Kontaktní informace
Email kostelnik@silscrap.cz
Telefon(y) 0254789090, 0254789091, 0254789092, 0254791162, 0254791164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,830,038
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 497
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 497
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 497
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,829,541
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,829,541
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,749
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,749
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,826,620
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 172
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,830,038
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -664,307
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,834
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,875
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -627,501
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -627,501
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -84,515
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,493,737
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 74,013
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,347
12. Odložený daňový závazek (481A) 71,666
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,418,925
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 327,551
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,551
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 682,582
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,408,669
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 799
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 799
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 608
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 608
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 61,851
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,925
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,625
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,483
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,518
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -5,893
D. Služby (účtová skupina 51) 6,855
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) -14,057
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,489
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -15,546
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,943
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,046
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -87,558
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,926
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51,926
XII. Kurzové zisky (663) 51,926
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,928
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatní náklady (562A) 2
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 51,926
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -87,560
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -3,045
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,525
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -84,515
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390927 TIN: 2020341818
 • Sídlo: SD, Bardošova 20, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika 23.11.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jindřich Švábenský 29 875 € (75%) Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika
  Ing. Marián Králik 9 959 € (25%) Bárdošova 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.2012Noví spoločníci:
   Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jindřich Švábenský Fučíkova 923/27 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.11.2012
   06.12.2012Zrušeny spoločníci:
   DEMONTA Trade SE Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   Bc. Jiří Trnka Myslivní 47 Brno 623 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.04.2010
   01.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Bc. Jiří Trnka Myslivní 47 Brno 623 00 Česká republika Vznik funkcie: 23.04.2010
   30.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Králik Tupolevova 1003/15 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2010
   10.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lukáš Králik Tupolevova 1003/15 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2010
   09.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.08.2007Noví spoločníci:
   DEMONTA Trade SE Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   28.08.2007Zrušeny spoločníci:
   DEMONTA Trade a.s. Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   03.04.2007Noví spoločníci:
   DEMONTA Trade a.s. Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   02.04.2007Zrušeny spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   08.06.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Železná 16/492 Brno 61 900 Česká republika
   07.06.2006Zrušeny spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Kšírova 116/492 Brno 619 00 Česká republika
   10.05.2005Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   SD Obchodní společnost s.r.o. IČO: 44 012 764 Kšírova 116/492 Brno 619 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.1995
   09.05.2005Zrušeny spoločníci:
   SD - Obchodná spoločnosť s.r.o. IČO: 44 012 764 Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   01.10.2001Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   21.05.2001Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   15.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   SD - Obchodná spoločnosť s.r.o. IČO: 44 012 764 Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Bárdošova 20 Bratislava
   14.06.1999Zrušeny spoločníci:
   SD - Obchodní spoločnost s.r.o. Brno Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   15.03.1995Nové obchodné meno:
   SD - spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bardošova 20 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kovových a nekovových materiálov a výrobkov z nich a odpadov v rámci voľnej živnosti
   kúpa materiálov, tovaru a ich ďalšie prepracovanie za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   SD - Obchodní spoločnost s.r.o. Brno Mostecká 5 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Králik Vyšehradská 9 Bratislava