Vytvořte fakturu

TKD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název TKD
IČO 31390943
TIN 2020334536
DIČ SK2020334536
Datum vytvoření 13 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TKD
Lidická 25
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 333 €
Zisk 2 313 €
Kapitál 2 446 €
Vlastní kapitál -6 154 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905700303
Mobile(y) 0905700303
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,848
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,107
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,646
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,848
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,716
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 91
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,760
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,313
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,564
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,364
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 258
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,510
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,596
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,333
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,632
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,701
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,941
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 13,551
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,102
C. Služby (účtová skupina 51) 6,162
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 126
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,392
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,518
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 119
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 119
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -119
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,273
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,313
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016