Vytvořte fakturu

TELEMAG Plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TELEMAG Plus
IČO 31390960
TIN 2020334558
Datum vytvoření 16 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELEMAG Plus
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -780 €
Vlastní kapitál -32 453 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 350
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 183
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 183
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 167
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 167
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 350
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,936
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,190
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,190
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -33,985
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,297
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,282
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -780
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,286
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,286
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,933
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,933
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,873
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300
D. Služby (účtová skupina 51) 300
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -300
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -300
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -300
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -780
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4444132.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390960 TIN: 2020334558
 • Sídlo: TELEMAG Plus, Liptovská 2/A, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01 09.04.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Dušan Mráz 1 594 € (24%) Vígľašská 7 Bratislava 851 01
  JUDr. Rudolf Adamčík 5 046 € (76%) 1.mája 202/12 Limbach 900 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.05.2004Nové sidlo:
   Liptovská 2/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1.mája 202/12 Limbach 900 01
   04.05.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 820 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1.mája 202/12 Limbach 900 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   09.04.2001Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   08.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. mája 202/12 Limbach 900 01
   08.06.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 820 05
   Noví spoločníci:
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   JUDr. Rudolf Adamčík 1.mája 202/12 Limbach 900 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   07.06.1999Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík Bárdošová 12 Bratislava 831 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   16.03.1995Nové obchodné meno:
   TELEMAG Plus, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - všeobecná obchodná činnosť vrátane nákupu, predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu všeobecná obchodná činnosť vrátane nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a požičiavanie zvukovoobrazových záznamov a zvukových záznamov
   maloobchod - predaj nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík Bárdošová 12 Bratislava 831 01
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. mája 202/12 Limbach 900 01