Vytvořte fakturu

NEXUS reklama tlač marketing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NEXUS reklama tlač marketing
IČO 31390978
TIN 2020305001
DIČ SK2020305001
Datum vytvoření 16 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEXUS reklama tlač marketing
Beskydská 9
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 234 006 €
Zisk -2 619 €
Kapitál 1 018 259 €
Vlastní kapitál 7 202 €
Kontaktní informace
Email nexusrtm@nexusrtm.sk
Telefon(y) 0257201601
Fax(y) 0257201602
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 819,077
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 819,077
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,592
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 149,192
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 48,507
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 823
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99,862
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 968,269
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,583
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -267
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,619
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 963,686
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 963,686
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,281
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,308
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,997
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 945,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 234,006
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,383
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 232,407
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 216
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 235,439
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,880
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,622
C. Služby (účtová skupina 51) 108,670
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,184
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,116
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 76,938
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,029
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,433
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 96,618
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 230
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 229
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -225
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,658
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,619
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31390978 TIN: 2020305001 DIČ: SK2020305001
 • Sídlo: NEXUS reklama tlač marketing, Beskydská 9, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrej Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08 16.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrej Štefko 6 639 € (100%) Špitálska 57 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.09.2013Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   21.12.2011Nové sidlo:
   Beskydská 9 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   20.12.2011Zrušené sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Viktor Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08
   31.07.2005Noví spoločníci:
   Andrej Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Viktor Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Štefko Špitálska 57 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.03.1995
   30.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   27.02.1996Noví spoločníci:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   26.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   16.03.1995Nové obchodné meno:
   NEXUS reklama tlač marketing spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   sprostredkovanie výkonu kovoobrábacích činností
   polygrafické práce
   Noví spoločníci:
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   Matej Ciger Drobného 6 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viktor Cicko Krásnohorská 7 Bratislava
   Andrej Štefko Heydukova 5 Bratislava