Vytvořte fakturu

ELISA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELISA
IČO 31391061
TIN 2020334547
DIČ SK2020334547
Datum vytvoření 03 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELISA
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 391 632 €
Zisk 250 150 €
Kapitál 1 168 326 €
Vlastní kapitál 955 865 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244886182, 0244873604, 44886159
Fax(y) 0244886175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,103,929
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 789,247
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 789,247
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,319
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 672,451
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 514
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 963
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 312,604
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,233
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,233
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,233
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 150,000
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 150,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 125,371
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 96
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 125,275
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,078
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,078
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,929
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,006,015
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 380,685
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 367,046
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 367,046
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 250,150
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,962
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 659
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 659
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 63,971
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,806
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,806
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,835
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,400
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,930
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 332
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 32,952
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 32,952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 380,687
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 391,632
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 380,687
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,945
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,973
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 143
D. Služby (účtová skupina 51) 40,346
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 463
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 343
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,624
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,568
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,568
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -24,682
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,489
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 312,659
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,198
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -121
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 312,538
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 62,388
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 62,388
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 250,150
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391061 TIN: 2020334547 DIČ: SK2020334547
 • Sídlo: ELISA, Nám. A. Hlinku 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06 06.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PANO S.R.L. 1 992 € (30%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  ORIO s. r. o. 3 320 € (50%) Bratislava - Ružinov 821 05
  Giorgio Guerra 1 328 € (20%) Bologna Talianska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.2014Noví spoločníci:
   ORIO s. r. o. Strojnícka 8 Bratislava - Ružinov 821 05
   13.05.2014Zrušeny spoločníci:
   ANDREA s.r.o. IČO: 34 096 248 J. Zigmundíka 296/6 Vrbové
   06.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Dr. Vito Bovoli dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   05.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   20.09.2012Nové sidlo:
   Nám. A. Hlinku 1 Bratislava 831 06
   19.09.2012Zrušené sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   04.07.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   03.07.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM s.r.l. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   16.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
   17.04.2001Noví spoločníci:
   ANDREA s.r.o. IČO: 34 096 248 J. Zigmundíka 296/6 Vrbové
   EDA PROGRAM s.r.l. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   Giorgio Guerra Via piazza Aldrovandi 19 Bologna Talianska republika dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Halušková Osuského 1/a Bratislava
   Dana Hlavenková Veľkomoravská 2420 Malacky
   31.08.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   29.01.1999Nové obchodné meno:
   ELISA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Halušková Osuského 1/a Bratislava
   Dana Hlavenková Veľkomoravská 2420 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava 831 06
   28.01.1999Zrušené obchodné meno:
   S.I.S. SORIN INTERNATIONAL SLOVACCHIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Edas spol. s r.o. Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Sorin S.R.L. Viale Virgilio 42 Modena (MO) 411 00 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Somolického 3/820 Bratislava
   03.03.1995Nové obchodné meno:
   S.I.S. SORIN INTERNATIONAL SLOVACCHIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížkova dolina 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Edas spol. s r.o. Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Sorin S.R.L. Viale Virgilio 42 Modena (MO) 411 00 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C 41010 Castelvetro, Modena Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Somolického 3/820 Bratislava