Vytvořte fakturu

TRADE EXIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRADE EXIM
IČO 31391109
TIN 2020305210
DIČ SK2020305210
Datum vytvoření 21 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRADE EXIM
Františkánske nám. 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 158 390 €
Zisk 58 007 €
Kapitál 346 256 €
Vlastní kapitál 174 685 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264360756
Mobile(y) +421911420552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 407,331
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 124,936
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 124,936
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 117,900
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,036
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,207
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,360
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,470
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,470
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,201
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 689
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 236,847
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 225,118
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,729
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 188
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 188
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 407,331
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,692
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 167,381
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 167,381
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,007
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,736
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,782
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,175
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,175
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,354
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,253
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 650
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 86,304
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 30,903
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 30,903
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 158,390
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 158,263
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,245
D. Služby (účtová skupina 51) 26,969
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,999
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,154
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,154
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,020
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 80,003
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,049
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,502
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,404
2. Ostatní náklady (562A) 3,404
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,098
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,502
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,501
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,494
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,494
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391109 TIN: 2020305210 DIČ: SK2020305210
 • Sídlo: TRADE EXIM, Františkánske nám. 3, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04 21.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ivan Kotrbanec 3 320 € (50%) Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04
  Ing. Igor Lichnovský 3 320 € (50%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   13.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Igor Lichnovský Cesta na Kamzík 37/a Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.03.1995
   12.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   07.02.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.03.1995
   06.02.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   21.03.1995Nové obchodné meno:
   TRADE EXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Františkánske nám. 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   právno-komerčné služby
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Kotrbanec Kalinčiakova 23 Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava