Vytvořte fakturu

STEEL HOUSE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STEEL HOUSE
IČO 31391206
TIN 2020334514
DIČ SK2020334514
Datum vytvoření 21 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STEEL HOUSE
Ul. Karola Šišku 4507/6
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 499 €
Zisk -14 158 €
Kapitál 181 777 €
Vlastní kapitál 58 251 €
Kontaktní informace
Email mail@steelhouse.sk
Telefon(y) 0245691439
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 180,091
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 114,647
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 114,647
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 103,087
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,560
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,977
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,008
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53,008
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,996
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,996
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,996
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,973
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 861
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,112
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 467
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 180,091
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,093
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 82,985
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 82,985
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 310
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 310
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -25,044
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,891
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,935
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,158
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,998
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,954
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,079
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 13,875
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,677
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,641
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,641
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,344
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,077
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,252
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,363
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,367
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 55,499
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,355
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,727
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,355
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,816
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,425
D. Služby (účtová skupina 51) 4,859
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,867
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,212
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,594
4. Sociální náklady (527, 528) 61
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,434
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,707
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,707
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,247
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,856
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,255
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,302
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,333
2. Ostatní náklady (562A) 2,333
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,836
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,302
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,158
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391206 TIN: 2020334514 DIČ: SK2020334514
 • Sídlo: STEEL HOUSE, Ul. Karola Šišku 4507/6, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41 20.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Monika Mikušiaková 41 493 € (50%) 699 Hviezdoslavov 930 41
  Mgr. Nina de Gelder 41 493 € (50%) Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.05.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41
   Mgr. Nina de Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Mikušiaková 699 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 20.05.2015
   28.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Nina De Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Monika Mikušiaková Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.2011
   22.12.2011Noví spoločníci:
   Nina De Gelder Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Monika Mikušiaková Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Trnavská cesta 169/62 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.2011
   21.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Nina Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   11.12.2009Nové sidlo:
   Ul. Karola Šišku 4507/6 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   10.12.2009Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava
   12.12.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti technických vied
   Noví spoločníci:
   Nina Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava 821 02
   11.12.2008Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   28.09.2004Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Monika Žáčková Trnavská 169/62 Bratislava
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 269 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   27.11.1998Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 269 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   01.04.1997Noví spoločníci:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Žáčková Tbiliská 17 Bratislava
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   21.03.1995Nové obchodné meno:
   STEEL HOUSE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru formou maloobchodu a veľkoobchodu /okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Žáček Tbiliská 17 Bratislava 831 06