Vytvořte fakturu

BIOCOM Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BIOCOM Slovakia
IČO 31391222
TIN 2020347120
DIČ SK2020347120
Datum vytvoření 22 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOCOM Slovakia
Eisnerova 38
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 271 €
Zisk 760 €
Kapitál 13 901 €
Vlastní kapitál 3 833 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264777758, 0917862936
Mobile(y) 0917862936
Fax(y) 0264777758
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,457
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,233
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,349
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,349
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,313
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,275
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,275
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,571
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 810
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,761
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 224
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,457
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,592
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,807
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,807
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 760
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,865
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,865
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,082
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,082
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,783
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,271
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,271
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,620
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,651
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,681
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,908
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,044
D. Služby (účtová skupina 51) 4,219
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 195
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,314
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,314
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,590
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,449
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 548
XII. Kurzové zisky (663) 548
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 418
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 418
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 130
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,720
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 760
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391222 TIN: 2020347120 DIČ: SK2020347120
 • Sídlo: BIOCOM Slovakia, Eisnerova 38, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Erika Chudějová Eisnerova 6139/38 Bratislava 841 07 22.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Erika Chudějová 6 639 € (100%) Eisnerova 6139/38 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Erika Chudějová Eisnerova 6139/38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 22.03.1995
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Erika Chudějová Eisnerova 30 Bratislava
   22.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Erika Chudějová Eisnerova 6139/38 Bratislava
   21.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Erika Chudějová Eisnerova 6139/38 Bratislava
   07.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Erika Chudějová Eisnerova 6139/38 Bratislava
   06.04.1998Zrušeny spoločníci:
   BIOCOM s.r.o. Durďakova 47 Brno Česká republika
   03.04.1996Nové sidlo:
   Eisnerova 38 Bratislava 841 07
   02.04.1996Zrušené sidlo:
   Hradištná 17 Bratislava 841 07
   22.03.1995Nové obchodné meno:
   BIOCOM Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hradištná 17 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BIOCOM s.r.o. Durďakova 47 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Erika Chudějová Eisnerova 30 Bratislava