Vytvořte fakturu

TIREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIREX
IČO 31391281
TIN 2020321655
DIČ SK2020321655
Datum vytvoření 23 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIREX
Nobelova 9A/12278
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 888 282 €
Zisk 158 800 €
Kapitál 5 679 108 €
Vlastní kapitál 1 961 082 €
Kontaktní informace
Email zuzana@tirex.sk
Telefon(y) 0249200010, 0249200014, 0249200018, 0249200022, 0249200040, 0249200055
Fax(y) 0244441731, 0244441732
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,625,101
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,856,659
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,842
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,842
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,854,817
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 319,299
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,181,819
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 353,699
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,748,478
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,780
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,780
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,313,829
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,210,205
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,210,205
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 941
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87,092
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,591
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 423,869
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,887
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 398,982
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,964
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,964
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,625,101
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,845,483
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,280
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,670,736
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,670,736
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 158,800
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,774,047
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,932
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,228
12. Odložený daňový závazek (481A) 18,704
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 78,750
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,919,794
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,783,667
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,783,667
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,970
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 67,033
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 40,629
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,496
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,999
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,995
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,995
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 706,576
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,571
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,931
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,640
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,888,282
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,888,282
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,562,625
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,975
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 297,682
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,657,797
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 579,652
D. Služby (účtová skupina 51) 12,870,130
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,431,066
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,020,880
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 373,900
4. Sociální náklady (527, 528) 36,286
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 64,017
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 318,216
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 318,216
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 39,518
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 40,261
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 314,937
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 230,485
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,112,843
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,641
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 106
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 106
XII. Kurzové zisky (663) 16,535
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,959
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,424
2. Ostatní náklady (562A) 18,424
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,750
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,785
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 210,167
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 51,367
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 34,900
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 16,467
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 158,800
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391281 TIN: 2020321655 DIČ: SK2020321655
 • Sídlo: TIREX, Nobelova 9A/12278, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01 23.03.1995
  Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 23.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Páleník 3 586 € (27%) Robotnícka 1478/64 Senec 903 01
  Ing. Tomáš Suhányi 6 242 € (47%) Kaplinská 8 Bratislava 831 06
  Jana Tóth Ruffíni 3 452 € (26%) Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   27.10.2012Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
   26.10.2012Zrušené obchodné meno:
   TIREX, spol. s. r.o.
   02.10.2012Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s. r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Jana Tóth Ruffíni Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Tóth Ruffíni Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   01.10.2012Zrušené obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   07.10.2011Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   06.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Slávičie údolie 43 Bratislava 811 02
   01.01.2010Nové sidlo:
   Nobelova 9A/12278 Bratislava 831 02
   31.12.2009Zrušené sidlo:
   Peterská 4 Bratislava 821 03
   13.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   12.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   26.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie skladov okrem skladov verejných
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť colného daklaranta
   prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   zasielateľstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   25.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   31.08.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne technicko-organizačné práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním informácií
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   30.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1995
   10.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.03.1995
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1995
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   09.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   25.06.2002Nové sidlo:
   Peterská 4 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Zvolenská 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   15.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Slávičie údolie 43 Bratislava 811 02
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   14.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   15.08.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   23.03.1995Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zvolenská 32 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec