Vytvořte fakturu

TRIMO SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIMO SLOVAKIA
IČO 31391346
TIN 2020305056
DIČ SK2020305056
Datum vytvoření 23 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIMO SLOVAKIA
Lovinského 43
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 555 860 €
Zisk -4 642 €
Kapitál 4 537 433 €
Vlastní kapitál -934 834 €
Kontaktní informace
Email trimo@ba.telecom.sk
webové stránky http://www.trimo.sk
Mobile(y) +421903402113
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,051,949
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,415
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,023,075
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,436
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,051,949
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -939,475
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,062
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 71
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -942,606
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,642
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,991,424
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,219
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,989,664
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,706,446
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 171
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 283,034
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 541
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,555,860
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 130,865
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,424,995
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,560,168
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,526
C. Služby (účtová skupina 51) 129,762
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,755
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -3,026
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,425,151
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,308
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,423
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 334
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 334
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -334
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,642
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,642
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391346 TIN: 2020305056 DIČ: SK2020305056
 • Sídlo: TRIMO SLOVAKIA, Lovinského 43, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jakub Matějka Husova 165/5 Brno 602 00 Česká republika 09.09.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Trimo a.s. 1 660 € (25%) 68210 Trebnje Slovenija
  Ing. Vladimír Macášek 3 984 € (60%) Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
  Ing. Florian Margan 996 € (15%) 62000 Maribor Slovenija
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2014Nové sidlo:
   Lovinského 43 Bratislava 811 04
   03.03.2014Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   13.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Jakub Matějka Husova 165/5 Brno 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.09.2013
   12.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Macášek Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
   16.03.2007Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Macášek Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Macášek Strmý vŕšok 14 Bratislava 841 06
   15.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava
   23.03.1995Nové obchodné meno:
   TRIMO SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie kúpy a predaja
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľ ností
   vykonávanie pozemných stavieb a stavebno--montážnych prác
   Noví spoločníci:
   Trimo a.s. Prijatljeva 12 68210 Trebnje Slovenija
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Florian Margan Na Vrh 9 62000 Maribor Slovenija
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Macášek Dubnická 2 Bratislava