Vytvořte fakturu

B.J.G. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název B.J.G.
IČO 31391354
Datum vytvoření 23 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.J.G.
Palárikova 289/11
90501
Senica
Financial information
Prodej a příjem 12 €
Zisk -1 479 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,006
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,951
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,006
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,239
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 406
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,838
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,479
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,245
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,149
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,096
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 136
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 481
C. Služby (účtová skupina 51) 91
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 225
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 165
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -469
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -91
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 50
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 50
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -50
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -519
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,479
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015