Vytvořte fakturu

CONTI - MAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONTI - MAT
IČO 31391567
TIN 2020305144
DIČ SK2020305144
Datum vytvoření 27 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTI - MAT
Kuzmányho 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 162 113 €
Zisk 1 536 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421902124856
Fax(y) 0243426895
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,491
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,491
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,491
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,548
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,203
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -12
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,732
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 137,039
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,051
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 58,212
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,536
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,988
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 69,988
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,472
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,371
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,721
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,424
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 162,113
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 108,734
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,868
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 2,520
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 850
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 159,285
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 88,655
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,167
C. Služby (účtová skupina 51) 21,711
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,130
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 368
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,655
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 70
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,529
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,828
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,589
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 98
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 98
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,731
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,195
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,536
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391567 TIN: 2020305144 DIČ: SK2020305144
 • Sídlo: CONTI - MAT, Kuzmányho 3, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava 811 06 27.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Matula 6 639 € (100%) Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   04.03.2010Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.03.1995
   03.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   10.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   09.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   brúsenie nástrojov
   kovoobrábanie
   výroba iných výrobkov z dreva
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   CONTI - MAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a agentúrna činnosť
   kúpa a predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Matula Kuzmányho 3 Bratislava