Vytvořte fakturu

URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť
IČO 31391583
TIN 2020347054
Datum vytvoření 28 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo URBAN - Stavebná a inžinierska činnosť
Farnianska 20
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 405 €
Zisk -3 480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,833
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,833
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,833
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,729
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,944
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,562
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,362
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,667
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,174
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,200
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,200
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,405
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,405
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,885
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,292
C. Služby (účtová skupina 51) 2,510
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 283
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,800
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,480
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4223644.tif
Date of updating data: 25.06.2015