Vytvořte fakturu

3S Services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 3S Services
IČO 31391711
TIN 2020347109
DIČ SK2020347109
Datum vytvoření 27 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3S Services
Líščie údolie 29
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 206 €
Zisk 2 557 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264285126
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,150
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,191
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,948
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,150
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,965
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,559
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,557
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,185
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 403
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,782
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,503
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 279
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,206
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,090
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,376
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,017
C. Služby (účtová skupina 51) 233
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 5,243
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 749
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,830
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,840
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 56
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -55
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,775
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,218
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015