Vytvořte fakturu

ECS SLUŽBY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ECS SLUŽBY
IČO 31391729
TIN 2020330301
DIČ SK2020330301
Datum vytvoření 28 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECS SLUŽBY
Staromlynská 29
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 439 164 €
Zisk -2 098 €
Kontaktní informace
Email ecs@ecssluzby.sk
Mobile(y) 0905262571, 0905716324, 0905916493
Fax(y) 0245259606
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 135,527
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,527
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 120,174
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 120,174
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,584
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,584
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,584
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 769
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 515
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 254
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 135,527
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,903
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 37,697
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 86,049
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -48,352
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,098
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,624
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,624
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 84,256
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,256
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,073
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 414,217
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 439,164
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 415,050
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,281
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 833
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 441,061
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 333,815
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,837
D. Služby (účtová skupina 51) 44,335
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 57,074
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,999
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,202
4. Sociální náklady (527, 528) 11,873
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,344
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 202
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 202
2. Ostatní náklady (562A) 202
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -201
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,098
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,098
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015