Vytvořte fakturu

AUTOLINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTOLINE
IČO 31391761
TIN 2020305100
DIČ SK2020305100
Datum vytvoření 28 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOLINE
Vajnorská 1347/137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 379 458 €
Zisk -17 481 €
Kontaktní informace
Email autolinesro@nextra.sk
Telefon(y) 0263811220, 0244452657
Fax(y) 0244458582
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 145,428
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,331
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 113,898
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,898
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,209
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,209
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,209
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,224
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,143
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,081
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 97
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 97
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,428
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,195
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 237,827
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -195,454
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 72,259
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -267,713
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,481
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,611
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 824
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 824
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 97,672
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 90,502
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,502
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,987
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,948
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,235
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,115
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,115
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 622
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 622
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 353,392
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 379,458
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 347,029
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,363
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,066
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 394,347
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 268,277
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,860
D. Služby (účtová skupina 51) 40,636
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 78,687
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 57,148
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,498
4. Sociální náklady (527, 528) 2,041
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 350
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,242
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,295
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,889
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,619
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,631
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,627
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,632
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,521
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391761 TIN: 2020305100 DIČ: SK2020305100
 • Sídlo: AUTOLINE, Vajnorská 1347/137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava 28.03.1995
  Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27 05.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Imrich Kulacs 1 660 € (25%) Bílikova 15 Bratislava
  Mojmír Kořínek 1 660 € (25%) Lipová 96 Bernolákovo 900 27
  Ing. Juraj Ondrášik 1 660 € (25%) Rezedová 14 Bratislava
  Ing. Miroslav Welter 1 660 € (25%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 05.06.1998
   29.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   23.01.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 1347/137 Bratislava 831 04
   22.01.2013Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   16.06.2009Nové predmety činnosti:
   výkopové a zemné práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   15.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   16.04.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   03.09.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   02.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   25.01.1999Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Šalviová 30 Bratislava
   04.12.1996Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Šalviová 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   03.12.1996Zrušeny spoločníci:
   SLOVARCH spol. s r.o. Mudroňova 59 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   04.09.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   03.09.1996Zrušené sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   AUTOLINE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj náhradných dielov a doplnkového sortimentu pre nákladné autá a stavebné stroje
   Noví spoločníci:
   SLOVARCH spol. s r.o. Mudroňova 59 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava