Vytvořte fakturu

Corporate Consulting Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Corporate Consulting Group
IČO 31391788
TIN 2020330312
DIČ SK2020330312
Datum vytvoření 29 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Corporate Consulting Group
Tučkova 9
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 419 463 €
Zisk 145 602 €
Kontaktní informace
Email office@ccg.sk
webové stránky http://www.ccg.sk
Telefon(y) +421253632019, +421253632018, +421253632017
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 341,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 203,430
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 203,430
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,769
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 91,661
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,742
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 108
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 108
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 124
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 124
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,893
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,311
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 582
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 123,617
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,196
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 121,421
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,657
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,657
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 276,585
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 94,470
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 111,874
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,404
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 145,602
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,244
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,826
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,826
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,669
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,669
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,749
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,661
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,661
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,595
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,513
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,311
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,669
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 419,531
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 419,463
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 414,856
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,160
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,122
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,129
D. Služby (účtová skupina 51) 107,995
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 92,767
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,105
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,591
4. Sociální náklady (527, 528) 2,071
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,290
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,806
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,806
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,135
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 173,341
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 292,732
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 58
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 603
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -783
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 172,558
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,956
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,956
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 145,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31391788 TIN: 2020330312 DIČ: SK2020330312
 • Sídlo: Corporate Consulting Group, Tučkova 9, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 29.03.1995
  Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 17.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Synek 20 580 € (62%) Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
  Ing. Jana Horínková 12 614 € (38%) Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.10.2007Nové sidlo:
   Tučkova 9 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.10.2007Zrušené sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   10.03.2005Nové obchodné meno:
   Corporate Consulting Group, s.r.o.
   09.03.2005Zrušené obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   23.10.2001Nové obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   22.10.2001Zrušené obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   grafické návrhy a počítačová grafika
   prekladateľská činnosť z a do jazyka nemeckého a anglického
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   29.04.1997Zrušené obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01