Vytvořte fakturu

AL - OCELL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název AL - OCELL
IČO 31391931
TIN 2020347076
DIČ SK2020347076
Datum vytvoření 30 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AL - OCELL
93041
Kvetoslavov
Financial information
Prodej a příjem 409 780 €
Zisk -101 997 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903427313, +421903760151
Fax(y) 0315625294
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 132,376
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 132,376
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 138,759
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 110,525
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,228
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,199
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 271,135
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -313,096
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 92,771
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 653
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -311,162
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -101,997
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 584,231
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 229,667
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,887
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 19,851
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 24,441
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,488
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,974
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 190,993
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 161,597
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 409,780
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 318,604
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 394
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,782
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 488,930
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 217,357
C. Služby (účtová skupina 51) 38,794
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 96,299
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,381
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,792
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 81,595
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,712
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -79,150
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 62,453
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 21,887
M. Úrokové náklady (562) 18,297
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,590
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -21,887
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -101,037
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -101,997
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017