Vytvořte fakturu

SURETE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SURETE
IČO 31392008
TIN 2020889970
DIČ SK2020889970
Datum vytvoření 23 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SURETE
Štefana Králika 3
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 188 €
Zisk -1 896 €
Kontaktní informace
Email info@surete.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,854
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,450
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,920
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,920
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,920
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,529
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,026
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,503
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 404
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 404
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,854
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,179
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,227
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,227
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,896
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,675
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,899
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,083
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,083
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 305
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,800
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 774
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 937
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,899
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,188
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,899
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,289
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,249
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,532
D. Služby (účtová skupina 51) 23,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,584
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,820
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,742
4. Sociální náklady (527, 528) 22
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 496
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,029
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -61
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,759
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,836
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,439
2. Ostatní náklady (562A) 1,439
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 397
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,835
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,896
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,896
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015