Vytvořte fakturu

INTERZEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERZEL
IČO 31392075
TIN 2020330323
DIČ SK2020330323
Datum vytvoření 04 Duben 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERZEL
Domové role
82110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 52 188 €
Zisk -10 782 €
Kontaktní informace
Email interzel1@gmail.com
Telefon(y) 0243410956, 0243636224, 0243635217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 159,238
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,920
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,920
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 47,920
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,318
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 90,615
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 90,615
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,615
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,703
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,063
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,640
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 159,238
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -231,553
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -228,074
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,659
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -260,733
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,782
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,791
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,200
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 388,591
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,405
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,405
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 382,324
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 351
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 52,188
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,714
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,474
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,344
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,924
D. Služby (účtová skupina 51) 42,292
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,863
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,325
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,512
4. Sociální náklady (527, 528) 26
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,098
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,098
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,156
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,502
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 666
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 666
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -666
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,822
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,782
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392075 TIN: 2020330323 DIČ: SK2020330323
 • Sídlo: INTERZEL, Domové role, 82110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Duben 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava 04.04.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Kristek 3 319 € (50%) Komárnická 48 Bratislava
  Mgr. Martina Kunetková Spoločný zástupca 0 € (0%) Toplianska 14 Bratislava 821 07
  Helena Kunetková 0 € (0%) Bratislava 821 07
  Nikola Kunetková 3 319 € (50%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.07.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Kunetková Spoločný zástupca Toplianska 14 Bratislava 821 07
   Helena Kunetková Toplianska 14 Bratislava 821 07
   Nikola Kunetková Toplianska 14 Bratislava 821 07
   12.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   04.04.1995Nové obchodné meno:
   INTERZEL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Domové role Bratislava 821 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kristek Komárnická 48 Bratislava
   Juraj Kunetka Toplianska 14 Bratislava