Vytvořte fakturu

NI-KI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NI-KI
IČO 31392121
TIN 2020922508
DIČ SK2020922508
Datum vytvoření 27 Březen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NI-KI
Studenohorská 15
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 667 €
Zisk 3 418 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254410477
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,172
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,150
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,150
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,150
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,292
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,763
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,722
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,722
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,529
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,683
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,846
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 730
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,172
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,950
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,229
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,229
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,418
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,272
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,160
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 112
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,842
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,481
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,481
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 346
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 187
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,514
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 108
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 108
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 52,176
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 72,667
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,176
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 491
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,958
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,475
D. Služby (účtová skupina 51) 20,044
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,719
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,912
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,136
4. Sociální náklady (527, 528) 671
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 363
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,582
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,582
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,005
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,770
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,709
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,657
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,288
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,074
2. Ostatní náklady (562A) 1,074
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,288
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,421
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,003
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,003
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,418
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31392121 TIN: 2020922508 DIČ: SK2020922508
 • Sídlo: NI-KI, Studenohorská 15, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Březen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gregor Gbelský, MPH Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08 24.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gregor Gbelský, MPH 6 639 € (100%) Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Gbelský , MPH Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Gbelský , MPH Ivana Bukovčana 13 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 24.10.2012
   30.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.02.2012
   13.03.2012Nové obchodné meno:
   NI-KI s. r. o.
   Nové sidlo:
   Studenohorská 15 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   vedenie účtovníctva
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   čistiace a upratovacie služby
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
   donáškova služba
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Gbelská Filová Vajnorská 90 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.02.2012
   12.03.2012Zrušené obchodné meno:
   J.S.SOFT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   RESCO spol. s r.o. IČO: 35 768 916 Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.03.1995
   16.10.2002Noví spoločníci:
   RESCO spol. s r.o. IČO: 35 768 916 Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.03.1995
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   J.S.SOFT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Slodička , CSc. Kľukatá 62 Bratislava 821 05